آزمایش : (2h)GTT 120 min

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
120(2h)GTT 
نام روش اندازه گیری
photometeric
نام اختصاری آزمایش
GTT ١٢٠
مقادیر مرجع
بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
Up to 140
نام اختصاری آزمایش
GTT ١٢٠
نوع نمونه
سرم

حجم نمونه
١ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه
٠.٥ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.

راهنمای جمع آوری نمونه
"ابتدا نمونه ناشتا بیمار گرفته می‌شود.سپس ٤ یا ٥ نمونه بعد از مصرف گلوکز در فاصله زمانی ٣٠، ٦٠ ، ٩٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ دقیقه گرفته شود. ( مقدار گلوکز در بزرگسالان ٧٥ گرم ، در کودکان ، ١ گرم به ازاء هر کیلو وزن بدن ، حداکثر ٧٥ گرم)"

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
"٥ روز در دمای ٨ -٢ c˚ ، شش ماه در ٢٠- c˚"

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
در ٨ -٢ c˚ یا ٢٠- c˚

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا
نام اختصاری آزمایش
GTT ١٢٠
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، ٧ روز "

جوابدهی اضطراری
٢٤ ساعته
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر