آزمایش : Anti Cardiolipin Ab(IgG)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
ACA-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
IgM - ACA ، IgG - ACA ، ACA
نام اختصاری آزمایش
ACA-G
تفسیر بالینی
بهمراه سايراتوآنتي بادي ها فسفو ليپيدي درتشخيص ترومبوزهاي عروقي "سقط جنين"ترومبوسيتوپني وبيماريهاي روماتيسمي بويژه لوپوس استفاده مي شود.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 10 Negative
10-20 Borderline
> 20 Positive


احتیاط ها
سطوح
ACA
 با روش الايزا داراي قابليت تکرار پذيري ضعيفي است.
 ACA
در عفونتها و سرطان ها مي تواند به صورت موقت وجود داشته باشد.

منابع بالینی
-
نام اختصاری آزمایش
ACA-G
نوع نمونه
سرم

حجم نمونه
١ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
٠/٥ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
-

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٥ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
نام اختصاری آزمایش
ACA-G
روز و زمان انجام آزمایش
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری
به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد .

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر