آزمایش : Blood Copper(Cu)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
Cop.B
نام روش اندازه گیری
Photometric/Atomic Abs/

نام های مشابه
cu /Copper/Atomic Abs
نام اختصاری آزمایش
Cop.B
تفسیر بالینی
ميزان مس سرم در سوختگي ها و بيماري هاي ايسکميک قلبي و ... کاهش و در التهاب عفونت، حاملگي و لوسمي و حصبه و ... افزايش مي يابد.

مقادیر مرجع
آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
70 - 140
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
80 - 155
نام اختصاری آزمایش
Cop.B
نوع نمونه
سرم، پلاسماي هپارينه، مايعات بدن

حجم نمونه
سرم:١ميلي ليتر//ساير:٢ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
سرم:٠/٥ميلي ليتر//ساير:١ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود.

راهنمای جمع آوری نمونه
-

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ليپميک، ايکتريک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
ندارد

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٣ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
به مورد خاصي اشاره نشده.
نام اختصاری آزمایش
Cop.B
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، ٧ روز "

جوابدهی اضطراری
١ساعت
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر