آزمایش : CA 15-3 (Fluid)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
CA ١٥-٣ (Fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Cancer Antigen ١٥-٣, Mucin-Like Carcinoma-Associated Antigen, MUC-١
نام اختصاری آزمایش
CA ١٥-٣ (Fluid)
تفسیر بالینی
Ca١٥-٣
 به عنوان نشانگر سرطان پستان شناخته شده است.علاوه بر این ، این گلیکوپروتئین توسط بسیاری از کارسینوم ها شامل آدنوکارسینوم ها و کارسینومای اسکواموس نیز بیان می‌گردد.مدرکی دال بر مفید بودن
CA١٢٥
 در غربالگری،تشخیص و یا مرحله بندی بدخیمی پستان وجود ندارد. بر اساس ملاحظات نظری ممکن است بتوان از
 CA١٢٥
 در ردیابی و متاستاز بدخیمی پستان و پایش پاسخ به درمان استفاده نمود ولی این مسئله نیز هنوز به اثبات نرسیده است.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
-


احتیاط ها
افزایش میزان CA ١٥-٣ در بیماری های خوش خیم پستان مثل بیماری فیبروکیستیک و کبد مثل هپاتیت و سیروز نیز رخ می‌دهد.

نام اختصاری آزمایش
CA ١٥-٣ (Fluid)
نوع نمونه
"سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه، مایعات بدن"

حجم نمونه
١ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه
٠.٥ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.

راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.

اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار

معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
"٧ روز در دمای ٨ -٢ c˚ ، سه ماه در ٢٠- c˚"

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
در ٨ -٢ c˚ یا ٢٠- c˚
نام اختصاری آزمایش
CA ١٥-٣ (Fluid)
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، ٧ روز "

جوابدهی اضطراری
٤٨ ساعته
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر