آزمایش : CA 19-9 (Fluid)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
CA ١٩-٩(Fluid)
نام روش اندازه گیری
CLIA

نام های مشابه
Cancer Antigen ١٩-٩ , Carbohydrate Antigen ١٩-٩ ,
نام اختصاری آزمایش
CA ١٩-٩(Fluid)
تفسیر بالینی
CA١٩-٩
به عنوان نشانگر کانسر پانکراس (و گاهی اوقات کارسینوم سلول کبدی،کولون و رکتوم) شناخته شده است. میزان
 CA
١٩-٩
در خون و مایعات بدن به شدت تحت تأثیر فنوتیپ گروه خونی لوئیس(Lewis)
بیماران و ژنوتیپ ترشحی
(secretor)
می‌باشد.
CA
١٩-٩ در بافت های اپی تلیالی متنوعی شامل کولون،پانکراس،صفراوی،معده-روده ای،بزاق و آندومتریال ساخته می‌شود. در هر حال CA١٩-
٩
در افرادی که دارای فنوتیپ (Le(a-b
هستندساخته نمی شود.ردیابی،تشخیص و تعیین پیش آگهی بدخیمی های پانکراس،مقادیر افزایش یافته
 CA١٩-٩
 (بیشتر از ٣٧ku/L) در
 ٨٠-٧٥ درصد از موارد بدخیمی های پانکراس،٦٧درصد از موارد بدخیمی کبدی-صفراوی و در کمتر از ٥٠ درصد از موارد بدخیمی سلول کبدی گزارش شده است.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
-


احتیاط ها
عدم اختصاصیت : افزایش چشمگیر
CA19-9
 در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کبدی بدون در نظر گرفتن علت آن مشاهده می‌شود،که این افزایش بدلیل بازسازی سلول های کبدی است. افزایش CA
١٩-
٩ در مبتلایان به پانکراتیت،کلسیستیت،سیروز،CF 
و سنگ های صفراوی نیز دیده می‌شود.
توزیع جمعیتی : CA١٩-
٩ در سرم و سایر مایعات بدن افراد با فنوتیپ Le a-b)
 وجود ندارد. این فنوتیپ در ٦ درصد از سفیدپوستان و ٢٢ درصد از سیاه پوستان مشاهده می‌شود. ضمناً مقادیر
CA
١٩-٩ در زنان بیشتر از مردان است.
نام اختصاری آزمایش
CA ١٩-٩(Fluid)
نوع نمونه
"سرم

حجم نمونه
١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود.

راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد.

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
"حجم کم، هموليز،ايکتريک،ليپميک"

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
"٧ روز در دماي ٨ -٢ c? ، سه ماه در ٢٠- c?"

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
در ٨ -٢ c? يا ٢٠- c?
نام اختصاری آزمایش
CA ١٩-٩(Fluid)
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، ٧ روز "

جوابدهی اضطراری
٤٨ ساعته
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر