آزمایش : CPK MB

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
CPK MB
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
ايزوآنزيم هاي CK / ايزوفرم هاي CK-MB/CK
نام اختصاری آزمایش
CPK MB
تفسیر بالینی
ايزوآنزيمي است که بيشترين علاقه نسبت به آن وجود دارد چراکه به مقدار زياد در ميوکارد يافت مي شود. کاربرد آن در تشخيص AMI. CK-MB بيشتر يا مساوي ng/ml ١٠ براي تشخيص AMI داراي حساسيت ١٠٠ است.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Probably MI occured, if all the following conditions observed:
CPK total is abnormal.
CPK-MB is more than 24 IU/L.
CPK-MB is between 6-25% of CPK total.


احتیاط ها
افزايش CK-MB ممکن است در هيپر تيروئيدي هم ديده شود. استفاده از روش هاي مبتني بر الکتروفورز داراي خطاي قابل توجهي خواهد بود.
نام اختصاری آزمایش
CPK MB
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه

حجم نمونه
سرم:١ميلي ليتر//پلاسما:٢ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
سرم:٠/٥ميلي ليتر//پلاسما:١ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود. در لوله تاريک باشد .

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
ندارد

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
جلوگيري از فعاليت هاي جسمي
نام اختصاری آزمایش
CPK MB
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر