آزمایش : Folic Acid(Fol.acid)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
Fol.acid
نام روش اندازه گیری
ECLIA

نام های مشابه
ويتامين B٩
نام اختصاری آزمایش
Fol.acid
تفسیر بالینی
اسيد فوليک به شکل هاي دي هيدرو و تترا هيدرو وجود دارد. احياء توسط اسيد آسکوربيک يا توسط آنزيم فولات ردوکتاز صورت مي گيرد. کاربرد آن عبارت است از رديابي فقدان فولات، مونيتورينگ درمان با فولات، ارزيابي کم خوني مگالوبلاستيک و ماکروسيتيک، ارزيابي علت افزايش هموسيستئين خون.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
3.1 - 20


احتیاط ها
مقادير ممکن است به علت هموليز گلبول هاي قرمز بصورت کاذب بالا باشد يا در مصرف کنندگان
OCP
 پايين باشد. فولات در مواجهه با نور از بين مي رود.
نام اختصاری آزمایش
Fol.acid
نوع نمونه
سرم/ WB/

حجم نمونه
١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود . در لوله تاريک باشد.

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
٤ ساعت

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٢ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي
نام اختصاری آزمایش
Fol.acid
روز و زمان انجام آزمایش
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر