آزمایش : HDL

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
HDL
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
High Dencity Lipoprotein Cholesterol

نام اختصاری آزمایش
HDL
تفسیر بالینی
اچ دی ال کلسترول اثر محافظت کننده در برابر تشکيل پلاک ها دارد و ارتباطي معکوس با بروز گرفتگي در رگهاي کرونر قلبي دارد/هيپرآلفاليپوپروتئين فاميليال که ناشي از فقدان پروتئين انتقال دهنده استر کلسترول است/چهار بيماري هم همراه با اچ دی ال پايين يا فقدان آن هستند که عبارتند از
Tangier disease
فقدان آپوپروتئين 
A1
 فقدان لسيتين کلسترول اسيل ترانسفراز و بيماري چشم ماهي-که دراين موارد تعيين هويت بيوشيميايي احتياج به اولتراسانتريفوز دارد.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
35 - 60


احتیاط ها
عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه و نگهداري محلول ها و کيت ها- خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر
نام اختصاری آزمایش
HDL
نوع نمونه
سرم- پلاسما EDTA - پلاسما هپارينه

حجم نمونه
سرم:١ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
سرم:٠/٥ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
لوله تيره داشته باشد.

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز - ايکتريک - ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
٢٤ ساعت

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نياز به ناشتايي دارد، جلوگيري استفاده از کلوفيبرات ٧ روز قبل از انجام آزمايش
نام اختصاری آزمایش
HDL
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر