آزمایش : HIV P24 Ag

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
HIV P٢٤Ag
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
-
نام اختصاری آزمایش
HIV P٢٤Ag
تفسیر بالینی
پيدا کردن آنتي ژن 
٢٤ پی ويروس نقص ايمني اکتسابي در سرم اهداکنندگان خون، زمان مورد نياز جهت پيدا کردن آلودگي با HIV
 را تا ٢ هفته پس از آلودگي اوليه کوتاه مي کند. تشخيص عفونت حاد اخير با
HIV
 ممکن است اهميت پروگنوستيک در ايذر داشته باشد.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Non reactive : < 0.9
Borderline : 0.9 - 1.0
Reactive : >=1.0


احتیاط ها
اين تست جهت پيدا کردن عفونت HIV به اندازه کشت يا PCR حساس نمي باشد.

منابع بالینی
-
نام اختصاری آزمایش
HIV P٢٤Ag
نوع نمونه
سرم- مايعات بدن

حجم نمونه
١ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
-

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز- ايکتريک- ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
-

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٥ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٢ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
نام اختصاری آزمایش
HIV P٢٤Ag
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
٧ تا ١٠ روزه

جوابدهی اضطراری
-

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر