آزمایش : IgA

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
IgA
نام روش اندازه گیری
Imm.Turb

نام های مشابه
Immunoglobulin A
نام اختصاری آزمایش
IgA
تفسیر بالینی

رزيابي ايمني همورال/تشخيص وپيگيري درمان ذر ميلوم
 IgA
/ارزيابي آنافيلاکسي همراه با ترانسفوزيون خونوفراوردهاي خوني/همراهي فقدان
 IgA
با بيماري سلياک نيز شناخته شده است.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 1 ماه
7 - 94
بازه سنی : از 2 ماه تا 12 ماه
10 - 131
بازه سنی : از 13 ماه تا 3 سال
19 - 220
بازه سنی : از 4 سال تا 5 سال
48 - 345
بازه سنی : از 6 سال تا 7 سال
41 - 297
بازه سنی : از 8 سال تا 10 سال
51 - 297
بازه سنی : از 11 سال تا 13 سال
44 - 395
بازه سنی : از 14 سال تا 150 سال
70 - 400


احتیاط ها
در صورتي که نمونه حاوي کرايوگلوبولين يا آگلوتينين هاي سرد باشد و در دماي نا صحيح نگهداري شده باشد، نتايج کاذب پايين ممکن است به دست آيد.

منابع بالینی
-
نام اختصاری آزمایش
IgA
نوع نمونه
سرم، پلاسماي EDTA، پلاسماي هپارينه

حجم نمونه
١ميلي ليتر/٢ميلي ليتر/

کمترین حجم نمونه
٠/٥ميلي ليتر/١ميلي ليتر/

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
-

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
نام اختصاری آزمایش
IgA
روز و زمان انجام آزمایش
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر