آزمایش : Insulin

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
Insulin
نام روش اندازه گیری
کليا

نام های مشابه
انسولين ايمونوراکتيو
نام اختصاری آزمایش
Insulin
تفسیر بالینی
درون سلول هاي بتاي پانکراس، پلي پتپيد پره پروانسولين از طريق مکانيسمي پيچيده به ٣ ماده زير که از نظر باليني اندازه گيري مي شوند متابوليزه مي شود: پروانسولين، انسولين و پتپيد سی که غالبا به مجموعه آنها پلي پتپيد هاي پانکراس گفته مي شود.کاربرد ان در تشخيص
PHHI
، هيپوگلسمي القا شده توسط تومور، سندروم مقاومت به انسولين.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 سال تا 150 سال
Up to 10 Y : 0.4 - 13
11 - 19 Y : 2.1 - 19.5
20 - 79 Y : 2.4 - 29.1


احتیاط ها
آنتي بادي هاي آنتي - انسولين مي توانند با
RNA 
انسولين تداخل ايجاد کنند . مصرف غذا و چاقي مي تواند سبب افزايش سطوح انسولين شود.

منابع بالینی
-
نام اختصاری آزمایش
Insulin
نوع نمونه
سرم/پلاسما EDTA

حجم نمونه
سرم:١ ميلي ليتر/پلاسما:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
سرم:٠/٥ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود . جنسيت پرسيده شود.

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
-

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نياز به ناشتايي دارد، از
 cimetidine ، Ethanol ، chlorpropamide
 قبل از نمونه گيري استفاده نشود.
نام اختصاری آزمایش
Insulin
روز و زمان انجام آزمایش
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
به صورت اعلام اورژانس مي شود.

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر