آزمایش : LDH cholestrol

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
LDH
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
LD

تفسیر بالینی
افزايش  ال دی اچ در خون بيمار در شرايط هيپوکسي، بيماري قلبي ريوي، کم خوني هموليتيک، منونوکلئوز و بيماري کبدي ديده مي شود

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز

1 - 1732

بازه سنی : از 6 روز تا 12 ماه

1 - 975

بازه سنی : از 13 ماه تا 6 سال

1 - 615

بازه سنی : از 7 سال تا 12 سال

1 - 580

بازه سنی : از 13 سال تا 17 سال

1 - 559

بازه سنی : از 18 سال تا 150 سال

1 - 480احتیاط ها
اگزالات ال دی را مهار میکند

نام اختصاری آزمایش
LDH
نوع نمونه
سرم، مايعات بدن، CSF

حجم نمونه
سرم:١ ميلي ليتر/ساير:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
سرم:٠/٥ ميلي ليتر/ساير:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
انتقال در ٨-٢ درجه، فريز دفريز نشود - در لوله تاريک باشد

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
٢ روز

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٤ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نياز به ناشتايي دارد، چند از روز قبل از آزمايش از موارد زیر استفاده نشود:
CODEINE ، CLOFIBRATE
نام اختصاری آزمایش
LDH
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر