آزمایش : LDL cholestrol

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
LDL
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
بتاليپوپروتئين ها، LDLC، LDL
نام اختصاری آزمایش
LDL
تفسیر بالینی
LDL کلسترول باعث تشکيل پلاک در غشاي داخلي شريان ها مي شود که نهايتا منجر به گرفتگي رگهاي کرونر قلبي مي گردد. افزايش LDL - کلسترول حتي با وجود مقادير نرمال کلسترول بيانگر وجود ريسک بالاي گرفتگي رگهاست.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Normal : < 100
Borderline : 100-140
High : >140


احتیاط ها
سنجش هاي باليني معمول براي
LDLC 
شامل
IDLC و Lp a
هم مي شود
نام اختصاری آزمایش
LDL
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه

حجم نمونه
٠.٦ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
٠.٣ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ليپميک، ايکتريک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
-

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٥ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي
نام اختصاری آزمایش
LDL
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر