آزمایش : Magnesium(Mg)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
Mg
نام روش اندازه گیری
کمي لومينسانس

نام های مشابه
Mg
نام اختصاری آزمایش
Mg
تفسیر بالینی
از کاتيون هاي غير ارگانيک اصلي است که غالبا اندازه گيري نمي شود ولي اندازه آن در بيماران با وضعيت بحراني ممکن است مهم باشد. خلاصه اي از انديکاسيون هاي اندازه گيري منيزيم سرم ، انفارکت ميوکارد مي باشد.

مقادیر مرجع
آقایان
بازه سنی : از 1 روز تا 1 ماه
1.2 - 2.6
بازه سنی : از 2 ماه تا 15 سال
1.2 - 2.3
بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال
1.8 - 2.6
بانوان
بازه سنی : از 1 روز تا 1 ماه
1.2 - 2.6
بازه سنی : از 2 ماه تا 15 سال
1.2 - 2.3
بازه سنی : از 16 سال تا 150 سال
1.9 - 2.5


احتیاط ها
از آنجايي که مقدار منيزيم در گلبول هاي قرمز ٢ تا ٣ برابر سرم است، هموليز سبب افزايش آن مي شود. منيزيم سرم فقط يک جزء کوچکي از ذخيره کل بدن بوده و مقدار آن ممکن است وضعیت منيزيم را به درستي پيشبيني نکند.
نام اختصاری آزمایش
Mg
نوع نمونه
سرم، پلاسما هپارينه، مايعات بدن

حجم نمونه
سرم: ١ ميلي ليتر/پلاسما ٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
سرم: ٠/٥ ميلي ليتر/پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
-

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک، لخته، يخ زده

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
ندارد

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
به مورد خاصي اشاره نشده.
نام اختصاری آزمایش
Mg
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر