آزمایش : Protein Electrophoresis serum(P.EP)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
P.EP
نام روش اندازه گیری
Capillary elect. , SDS page

نام های مشابه
Protein Electrophoresis
نام اختصاری آزمایش
P.EP
تفسیر بالینی
پروتئين هاي سرم داراي بارهاي الکتريکي دقيق و گوناگون بوده که مي توانند توسط الکتروفورز به چندين باند مجزا تقسيم شوند : آلبومين ، آلفا ، ١. گلوبولين ، آلفا ٢. گلوبولين ، بتاگلوبولين و گاماگلوبولين . کاربرد آن در بررسي ميلوم متعدد ، ماکروگلوبولينمي والدن اشتروم ، يا آميلوئيدوز اوليه ، استئوپورز ، هيپرکلسمي ، وجود پروتئين بنس جونز ، نوروپاتي محيطي بدون توجيه ، سندروم نفروتيک.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
See graph


احتیاط ها
به علت حساسيت ناکافي اين روش، ممکن است زنجيره هاي سبک پاتولوژيک رديابي نشوند، استفاده طولاني مدت از تورنيکه مي تواند سبب افزايش پروتئين گردد.

نام اختصاری آزمایش
P.EP
نوع نمونه
سرم

حجم نمونه
٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
ندارد.

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
به مورد خاصي اشاره نشده.
نام اختصاری آزمایش
P.EP
مدت زمان انجام آزمایش
٤ روز
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر