آزمایش : Reticulocyte(Retic)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
Retic
نام روش اندازه گیری
رنگ آميزي حياتي

نام های مشابه
-
نام اختصاری آزمایش
Retic
تفسیر بالینی
رتيکولوسيت ها گلبول هاي قرمز جواني هستند که هسته خود را از دست داده اند ولي هنوز داراي بقاياي اسيدنوکلوئيک ريبوزومي مي باشند.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
Newborn : 1.1 - 4.5
Infant : 0.5 - 3.1
Child > 6 m : 0.5 - 4.0
Adult : 0.5 - 2.0


احتیاط ها
در بيماراني که اخيرا ترانسفوزيون داشته اند ممکن است به علت رقيق شدن خون کاهش پيدا مي کند.

منابع بالینی
-
نام اختصاری آزمایش
Retic
نوع نمونه
خون کامل EDTA

حجم نمونه
١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه
-

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز ايکتريک ، ليپيميک ، فريز ، و لخته بودن

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
٦ ساعت

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٣ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
نام اختصاری آزمایش
Retic
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
٣ روز

جوابدهی اضطراری
١/٥ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر