آزمایش : SGPT (ALT)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
SGPT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
گلوتاميک پيرووات ترانس آميناز، GPT، SGPT ، ترانس آميناز
نام اختصاری آزمایش
SGPT
تفسیر بالینی
افزيش اين آنزيم در موارد هپاتيت و شوک تا ١٠ برابر هم مي رسد. بيشترين مقدار اين آنزيم بطور طبيعي در کبد يافت مي شود. براي ارزيابي عملکرد کبدي است.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 سال تا 150 سال
Male : Up to 40
Female : Up to 32


احتیاط ها
ميزان فعاليت 
ALT
 در داخل گلبول قرمز شش برابر سرم مي باشد بنابراين نمونه هاي داراي هموليز براي ارزيابي مناسب نيستند
نام اختصاری آزمایش
SGPT
نوع نمونه
سرم ،پلاسما هپارينه

حجم نمونه
سرم:١ ميلي ليتر//پلاسما :٢ ميلي لبتر

کمترین حجم نمونه
سرم:٠/٥ ميلي ليتر//پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
انتقال در ٨-٢ يا فريز

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز ، ليپميک ، ضد انقاد

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
-

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتايي ، توجه به استفاده از داروي
hepatotoxic
نام اختصاری آزمایش
SGPT
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر