آزمایش : Stool Culture

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
Stool .C
نام روش اندازه گیری
هوازي

نام های مشابه
-
نام اختصاری آزمایش
Stool .C
تفسیر بالینی
تشخيص باکتري هاي بيماري زا در مجاري گوشي ، بروز اسهال که بيش از چند روز ادامه داشته باشد، وجود خون يا موکوس در مدفوع.

مقادیر مرجع


احتیاط ها
-

منابع بالینی
-
نام اختصاری آزمایش
Stool .C
نوع نمونه
مدفوع

حجم نمونه
٢ گرم

کمترین حجم نمونه
١ گرم

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
-

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
-

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
٢ ساعت

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٢ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
از داروي آنتي بيوتيک استفاده نشود.
نام اختصاری آزمایش
Stool .C
مدت زمان انجام آزمایش
٣ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام آزمايش قابل نگهداري نيست.

جوابدهی اضطراری
-

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر