آزمایش : TSH

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
TSH
نام روش اندازه گیری
الکتروکليا

نام های مشابه
تيروتروپين
نام اختصاری آزمایش
TSH
تفسیر بالینی
TSH
 از غده هيپوفيز قدامي ترشح شده و موجب تحريک ترشح تيروکسين و تري يدوتيرونين ميشود. هيپوتيروئيدي اوليه يعني بيماري خود تيروئيد ، معمولا با پيدا کردن يک
 TSH
افزايش يافته سرم شناسايي مي شود.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز
0.7 - 15.2
بازه سنی : از 6 روز تا 2 ماه
0.7 - 11
بازه سنی : از 3 ماه تا 11 ماه
0.7 - 8.4
بازه سنی : از 12 ماه تا 5 سال
0.7 - 6
بازه سنی : از 6 سال تا 10 سال
0.6 - 4.8
بازه سنی : از 11 سال تا 19 سال
0.5 - 4.3
بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال
0.3 - 4.2


احتیاط ها
بسياري از داروها و بيماري ها مي توانند سطح سرمي
TSH
 را تغيير دهند در نتيجه مقادير بايد هنگامي که فرد از نظر باليني پايدار بود و بيماري حاد يا بحراني ندارد به دست آيند.

منابع بالینی
-
نام اختصاری آزمایش
TSH
نوع نمونه
سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA

حجم نمونه
١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
فريز دفريز نشود.

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک- لپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
-

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٥ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
از داروهاي شيميايي و هورموني استفاده نشود.
نام اختصاری آزمایش
TSH
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر