آزمایش : Total Thyroxine (T4)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
نام روش اندازه گیری
الکتروکميلومينسانس

نام های مشابه
تيروکسين
نام اختصاری آزمایش
تفسیر بالینی
يک تست ثانويه بوده و شايع ترين علت درخواست آن در هيپوتيروئيدي، اختلالات ژنتيکي يا اکتسابي همراه با کاهش
TBG 
داروها و مرحله سوم تيروئيديت تحت حاد کاهش مي بايد.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 1 روز تا 5 روز
5 - 18.5
بازه سنی : از 6 روز تا 2 ماه
5.4 - 17
بازه سنی : از 3 ماه تا 11 ماه
5.7 - 16
بازه سنی : از 12 ماه تا 5 سال
6 - 14.7
بازه سنی : از 6 سال تا 10 سال
6 - 13.8
بازه سنی : از 11 سال تا 19 سال
5.9 - 13.2
بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال
4.5 - 11.7


احتیاط ها
در تشخيص مراحل آغازين هيپرتيروئيدي يا هيپوتيروئيدي اوليه، حساسيت
T٤ 
نسبت به
 TSH
 کمتر است.

منابع بالینی
-
نام اختصاری آزمایش
نوع نمونه
سرم ، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA

حجم نمونه
١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
-

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
هموليز، ايکتريک، ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
١ روز

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
٧ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
توجه به درمان هورموني و بارداري
نام اختصاری آزمایش
مدت زمان انجام آزمایش
٢ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ روز

توضیح روش کار
-
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر