آزمایش : U.Calcium ( Random )

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
U.Ca. R
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
Calcium Total , Ca
نام اختصاری آزمایش
U.Ca. R
تفسیر بالینی
کلسیم توتال پلاسما سه جزء دارد:متصل به پروتئین(٤٧%)،یونیزه(٤٣%) و کمپلکس(١٠%).جزء متصل به پروتئین با تغییر غلظت پروتئین و PH در حال تغییر است.دو علت شایع هیپرکلسمی شامل هیپرپاراتیروئیدیسم و بدخیمی است.هیپرکلسمی هم چنین یکی از خصیصه های بیماری های گرانولوماتوز مانند سارکوئیدوز،بیماری خراش گربه و لنفوما می باشد که به دلیل افزایش سطح سرمی ٢٥،١ دی هیدروکسی ویتامین D رخ می دهد.
کاربرد:
علل افزایش کلسیم:١-هیپرپاراتیروئیدیسم،٢-کارسینومابا یا بدون متاستاز، ٣-دهیدراتاسیون،٤-بیماریهای گرانولوماتوزاز جمله سارکوئیدوز، ٥-هیپرویتامینوزمزمن دی، ٦-عدم تحرک به مدت طولانی، ٧-سندرم شیر _قلیا، ٨-هیپرکلسمی شیرخوارگی ایدیوپاتیک، ٩-آندوکرین، ١٠-بیماری های کبدی پیشرفته مزمن، ١١- باکتریمی، ١٢- تغذیه وریدی، ١٣- نارسایی کلیوی، ١٤- داروها شامل نمکهای کلسیمی،لیتیم،سایر دیورتیکها،استروژنها و داروهای ضداستروژن . علل کاهش کلسیم: ١-کاهش سطح آلبومین سرم، ٢-افزایش سطح فسفر سرم، ٣-کمبودومقاومت به ویتامین دی، ٤-استئومالاسی، ٥-بیماری سلیاک و سایر اختلالات سوء جذبی ، ٦-اسیدوز توبولر کلیوی،٧- پانکراتیت حاد،٨- هیپومنیزی

مقادیر مرجع
بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
< 40


احتیاط ها
همولیز واضح بطور کاذب باعث نتایج افزایش یافته می‌گردد.بیمارانی که خون یا مشتقات خونی حاوی سیترات دریافت می‌نمایند ممکن است میزان کلسیم توتال افزایش یافته و میزان کلسیم یونیزه کاهش یافته داشته باشند.در این بیماران اندازه گیری سطح کلسیم یونیزه توصیه می‌شود.
نام اختصاری آزمایش
U.Ca. R
نوع نمونه
"سرم،مايعات بدن،ادراررندوم يا٢٤ساعته"
"رجوع شود به صفحه اطلاعات تکميلي آزمايشها"

حجم نمونه
"ادرار ١٠ ميلي ليتر ، ساير نمونه ها ١ ميلي ليتر"

کمترین حجم نمونه
"ادرار ٥ ميلي ليتر ، ساير نمونه ها ٠.٥ ميلي ليتر"

نیازهای همراه نمونه
-

راهنمای جمع آوری نمونه
گارو بسته نشود. از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداري گردد. ماده نگهدارنده: ١٠ تا ١٥ميلي ليتر Hcl ٦ mol/L

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
حجم کم، هموليز ، ايکتريک ،ليپميک

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
"٨ روز در دماي ٨ -٢ c? ، براي مدت طولاني تردر ٢٠- c?"

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
در ٨ -٢ c? يا ٢٠- c?

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ترجيحاً ناشتا ،
نام اختصاری آزمایش
U.Ca. R
مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، ٧ روز "

جوابدهی اضطراری
٢٤ ساعته
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر