آزمایش : Urine Analysis(UA)

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
Urine Analysis
نام روش اندازه گیری
-

نام های مشابه
آناليز کامل ادرار، U/A
نام اختصاری آزمایش
Urine Analysis
تفسیر بالینی
آزمايش ادرار يکي از قديمي ترين تمرينات در پزشکي است . يک آناليز دقيق ادرار هنوز هم اطلاعات ارزشمندي هم جهت تشخيص افتراقي و هم رد کردن بسياري از بيماري ها ارايه مي دهد. هرگاه که تست نواري ادرار اختلالي را شناسايي کند ، بررسی دقیق میکروسکوپی شده و  ادرار تازه اهمیت بیشتری خواهد داشت.

مقادیر مرجع


احتیاط ها
تست هاي نواري ادرار يک يک ابزار ناقص هستند . آناليز ادرار بدون ميکروسکوپي يک غربالگري موثر جهت کشت ادرار نمي باشد.
نام اختصاری آزمایش
Urine Analysis
نوع نمونه
ادرار رندوم

حجم نمونه
٢٠ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه
١٠ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه
-

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
-

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
٢ ساعت

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
١ روز

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر