آزمایش : Urine K 24 hrs

کد آزمایش : وارد نشده

نام اختصاری آزمایش
U.K ٢٤ h
نام روش اندازه گیری
ISE
نام اختصاری آزمایش
U.K ٢٤ h
مقادیر مرجع
بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
Child : 17-57
Adult : 25-123
نام اختصاری آزمایش
U.K ٢٤ h
نوع نمونه
"سرم،مايعات بدن،مدفوع،ادراررندوم يا٢٤ساعته"
"رجوع شود به صفحه اطلاعات تکميلي آزمايشها"

حجم نمونه
"مدفوع ٢ گرم ،ساير نمونه ها ١ ميلي ليتر"

کمترین حجم نمونه
"مدفوع ١ گرم ، ساير نمونه ها ٠.٥ ميلي ليتر"

نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روي ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قيد شود.

راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده: ١٠ تا ١٥گرم Boric acid

اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار

معیار رد نمونه
"حجم کم ، هموليز ، ايکتريک ، ليپميک"

پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c
"٧ روز در دماي ٨ -٢ c? ، سه ماه در ٢٠- c?"

پایداری در دمای یخچال °٢c تا °٨c
در ٨ -٢ c? يا ٢٠- c?

پایداری در دمای فریزر °٢٠c- >
-

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
نام اختصاری آزمایش
U.K ٢٤ h
مدت زمان انجام آزمایش
٠ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، ٧ روز "

جوابدهی اضطراری
٢٤ ساعته
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر