لیست آزمایشات ، آزمایشگاه مهر
لیست آزمایشات ، آزمایشگاه مهر

جهت مشاهده لیست آزمایشات شامل آزمایشات بخش بیوشیمی ، آزمایشات بخش هورمون ، آزمایشات بخش سرولوژی ایمونولوژی ، آزمایشات بخش هماتولوژی ، آزمایشات بخش میکروب و لیست آزمایشات ارسالی کلیک نمایید

 

برای دریافت لیست آزمایشات بخش بیوشیمی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت لیست آزمایشات بخش هورمون اینجا کلیک کنید.

برای دریافت لیست آزمایشات بخش سرولوژی ایمونولوژی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت لیست آزمایشات بخش هماتولوژی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت لیست آزمایشات بخش میکروب اینجا کلیک کنید.

برای دریافت لیست آزمایشات ارسالی اینجا کلیک کنید.

 

 

footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر