آزمایش برسی مواد مخدر

آزمایش برسی مواد مخدر

آزمایش بررسی مواد مخدر، به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی برای تشخیص و شناسایی مصرف مواد مخدر در بدن فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایش‌ها به منظور تشخیص مصرف فعلی یا گذشته مواد مخدر، مثل کوکائین، ماریجوانا، آمفتامین‌ها، مورفین و سایر مواد مخدر مشابه، انجام می‌شود.

در زیر، دو نوع متداول آزمایش بررسی مواد مخدر ذکر شده است:

1. آزمایش ادراری (Urine Drug Test):
   آزمایش ادراری برای تشخیص مصرف مواد مخدر بسیار متداول است. در این آزمایش، نمونه ادرار فرد مورد بررسی جمع‌آوری می‌شود و به آزمایشگاه ارسال می‌شود. در آزمایشگاه، با استفاده از تست‌های تجزیه و تحلیل شیمیایی، متابولیت‌های مواد مخدر مانند متابولیت‌های کوکائین، تتراهیدروکانابینول (THC) و غیره در نمونه ادرار تشخیص داده می‌شوند.

2. آزمایش خونی (Blood Drug Test):
   آزمایش خونی نیز برای تشخیص مواد مخدر استفاده می‌شود، اما در مقایسه با آزمایش ادراری کمتر استفاده می‌شود. در این آزمایش، نمونه خون فرد مورد مطالعه بررسی می‌شود و با استفاده از روش‌های شیمیایی و فنی تجزیه و تحلیل، متابولیت‌های مواد مخدر در خون تشخیص داده می‌شوند.

مهم است بدانید که این آزمایش‌ها توسط نیروهای پزشکی و متخصص انجام می‌شود و نیاز به نظارت و تفسیر حرفه‌ای دارند. هم

چنین، این آزمایش‌ها برای تشخیص مواد مخدر در بدن بازه زمانی خاصی را پوشش می‌دهند، زیرا ممکن است بعضی از مواد مخدر بعد از گذشت مدتی از بدن دفع شوند.

مدت اثر و ماندگاری  مواد مخدر و عوامل مثبت کاذب

تست قابل درخواست 10drug(برای مواد مخدر) و multidrug(برای مواد مخدر و خواب اورها)

کوکائین

مدت زمان 4 روز بازده ای است که میتوان نسبت به تشخیص کوکائین اقدام کرد.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. آموکسی سیلین

2. بی حس کننده های موضعی حاوی کوکائین

3. چای برگ کوکا

بنزودیازپین

بنزودیازپین های کوتاه اثر تا 3 روز و انواع طولانی اثر آن حتی تا 30 روز بعد قابل شناسایی هستند.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. اگزاپروزین

2. سرترالین

اپیوئیدها، مواد مخدر شناخته شده و ...

مطالعات انجام شده نشان می دهد که کدئین و پروپوکسی فن تا 2 روز، مورفین و متادون تا 3 روز و هیدرومورفون و اکسی کدون تا 4 روز قابل تشخیص می باشند.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. دکسترومتورفان

2. دیفن هیدرامین

3. ریفامپین

4. فلوروکینولون ها

5. کدئین

6. کینین

7. مورفین

8. وراپامیل

فن سیکلیدین

این ترکیب تا 8 روز بعد از آخرین مصرف قابلیت شناسایی برای آن وجود دارد.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. ایبوپروفن

2. ایمی پرامین

3. ترامادول

4. تیوریدازین

5. داکسیلامین

6. دزمتیل ونلافاکسین

7. دکسترومتورفان

8. دیفن هیدرامین

9. کتامین

10. مپریدین

11. ونلافاکسین

ضد افسردگی های سه حلقه ای

مدت زمان شناسایی این ترکیبات بعد از آخرین مصرف متغیر می باشد.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. دیفن هیدرامین  

2. سیپروهپتادین  

3. سیکلوبنزاپرین

4. کاربامازپین  

5. کوئاتیوپین

6. هیدروکسی زین  

باربیتورات ها

باربیتورات های کوتاه اثر تا 1 روز و انواع طولانی اثر تا 3 هفته در تست ها قابل شناسایی می باشد

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

متادون

عموما متادون تا 3 روز بعد از آخرین مصرف در ادرار قابل شناسایی هستند

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب این تست شود؛

1. ایبوپروفن

2. تیوریدازین

3. دیفن هیدرامین

4. کلرپرومازین

5. کلومیپرامین

6. کوئتیاپین

7. وراپامیل

حشیش

عموما اگر فرد تنها یک تک دوز مصرف کرده باشد تا 3 روز بعد قابل شناسایی می باشد. در مصرف معمولی یا 4 بار در هفته تا 7 روز بعد و اگر فرد مصرف روزانه داشته باشد تا 15 روز قابل تشخیص است. لازم به ذکر است مصرف کننده شدید حشیش حتی بیش از 30 روز بعد از آخرین مصرف تستی مثبت خواهد داشت.

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. افاویرنز

2. امپرازول

3. ایبوبروفن

4. پرومتازین

5. پنتوپرازول

6. پیروکسیکام

7. تولمتین

8. لانسوپرازول

9. ناپروکسن

آمفتامین و مت آمفتامین

عموما خود آمفتامین و مت آمفتامین تا 48 ساعت بعد از آخرین مصرف در ادرار قابل شناسایی هستند

داروها و ترکیباتی که میتواند باعث مثبت شدن کاذب تست این ماده شوند؛

1. افدرین

2. آمانتادین

3. ایزوکسوپرین

4. بنزفتامین

5. بوپروپیون

6. پرومتازین

7. پسودوافدرین

8. ترازودون

9. تریمیپرامین

10. تیوریدازین

11. دزیپرامین

12. دکستروآمفتامین

13. رانیتیدین

14. ریتودرین

15. سرترالین

16. سلژیلین

17. سودوافدرین

18. فن فلورآمین

19. فنیل افرین

20. فنیل پروپانول آمین

21. کلرپرومازین

22. لابتالول

23. متیل فنیدیت

نظرات

هیچ موردی یافت نشد

نظر خود را بنویسید

شما می توانید دیدگاه خود را در این بخش با ما در میان بگذارید.

footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر