دستورالعمل جمع اوری نمونه مایع منی آزمایشگاه مهر

دستورالعمل جمع اوری نمونه مایع منی آزمایشگاه مهر

 

ازمایش برروی مایع منی به فرد خاصی به منظورتشخیص علت نازایی درمردان مورد استفاده قرارمی گیرد.

* نمونه بایدترجیحاًدرازمایشگاه تهیه شودوچنانکه این امرممکن نباشد،نمونه باید درمدت کمترازنیم ساعت به ازمایشگاه تحویل داده شود.درهنگام تحویل نمونه به ازمایشگاه زمان دقیق جمع اوری ان را به مسئول پذیرش اعلام نمائید. نمونه ای که اززمان جمع اوری ان بیش ازیک ساعت گذشته باشد ،فاقد ارزش است.

* نمونه باید پس از3تا 5روزپرهیزازنزدیکی یاانزال تهیه شودونمونه هایی که کمتر ازدوروزیا بیشتر ازهفت روزازاخرین نزدیکی جمع اوری شود برای انجام ازمایش مناسب نیست .

* وجودتب درخلال 3روزپیش ازانجام ازمایش،نتیجه راتحت تاثیرقرارمیدهد.

* بهترین نمونه منی نمونه ای است که ازطریق تحریک مصنوعی تهیه شده بدون استفادهازصابون  وبادست کمی نمناک تهیه ودرظرف مخصوصی که ازطرف ازمایشگاه دراختیارشما قرارداده شده ،جمع اوری می گردد.نمونه جمع اوری شده توسط کاندوم برای ازمایش مناسب نیست.

 *باید دقت شود که تمامی نمونه منی درظرف مخصوص ریخته شودزیرا چنانچه فقط قسمتی ازنمونه دراختیارازمایشگاه قرارداده شودباعث به دست امدن نتیجه غیرواقعی خواهدشد.

*  قبل ازریختن نمونه به داخل ظرف بهتراست بادردست گرفتن ظرف دمای ان را به نزدیک درجه حرارت بدن (37درجه سانتی گراد) برسانید وسعی کنید تازمان تحویل نمونه به ازمایشگاه ان را دردمای نزدیک به حرارت بدن(37درجه نگهداری کنید).

§      این ازمایش عصرها بین ساعت 4 تا 6 پذیرش میشود.

انجام ازمایش منی دراین افراد پس ار بستن لوله (وازکتومی) انجام ازمایش معمولی منی است با این تفاوت که :

* این ازمایش باید حداقل دوماه پس ازبستن لوله ها انجام شود.

* درطی 24ساعت پیش ازانجام ازمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی  به هرعلت دفع شود. و باید در 6 ساعت به ازمایشگاه برسد.

نظرات

هیچ موردی یافت نشد

نظر خود را بنویسید

شما می توانید دیدگاه خود را در این بخش با ما در میان بگذارید.

footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر