نمونه گیری

نمونه گیری

نمونه گیری، فرآیندی است که در آن نمونه‌ای از جامعه مورد مطالعه انتخاب می‌شود. این فرآیند، در ازمایشگاه‌ها بسیار مهم است زیرا به دلیل محدودیت منابع و زمان، انتخاب نمونه مناسب باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت آزمایش می‌شود. در ادامه، نمونه‌گیری‌هایی که در ازمایشگاه‌ها استفاده می‌شود، توضیح داده می‌شود.

 1. نمونه گیری تصادفی ساده: در این روش، نمونه به صورت تصادفی و بدون توجه به ویژگی‌های جامعه انتخاب می‌شود. این روش از ساده‌ترین و معمول‌ترین نمونه گیری‌ها در ازمایشگاه‌ها است.

 2. نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای: در این روش، جامعه به چند خوشه تقسیم شده و از هر خوشه، به صورت تصادفی نمونه‌گیری می‌شود. این روش در مواردی مفید است که داده‌های جمع‌آوری شده در هر خوشه به یکدیگر نزدیک باشند.

 3. نمونه گیری پنجره‌ای: در این روش، جامعه به چند پنجره تقسیم شده و از هر پنجره، یک نمونه گرفته می‌شود. این روش در مواردی مفید است که جامعه به صورت مکانی قرار داشته باشد.

 4. نمونه گیری خودانتخابی: در این روش، نمونه‌ها براساس ویژگی‌های خاصی که در نظر گرفته شده انتخاب می‌شوند. این روش برای جمع‌آوری داده‌هایی با ویژگی‌های خاص مناسب است.

 5. نمونه گیری گروهی: در این روش، نمونه‌ها از گروه‌های مختلفی 

  انتخاب می‌شوند که در آن‌ها ویژگی‌هایی مشابه وجود دارد. این روش در مواردی مفید است که می‌خواهیم مقایسه بین گروه‌های مختلفی انجام دهیم.

  1. نمونه گیری چند مرحله‌ای: در این روش، ابتدا نمونه‌ای از خود گروه‌های اصلی انتخاب شده و سپس از داخل هر گروه، نمونه‌های بیشتری انتخاب می‌شوند. این روش در مواردی مفید است که می‌خواهیم از یک جامعه بزرگ داده‌های بیشتری جمع‌آوری کنیم.

  2. نمونه گیری قراردادی: در این روش، نمونه‌ها براساس قرارداد یا توافق خاصی با یک یا چند فرد یا سازمان انتخاب می‌شوند. این روش در مواردی مفید است که برای دسترسی به جامعه مورد نظر، نیاز به توافق خاص با افراد یا سازمان‌های مشخص داریم

footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر