نمونه گیری کووید

نمونه گیری کووید

در نمونه گیری در زمینه کووید-۱۹، روش های مختلفی برای جمع آوری نمونه های مورد نیاز برای تحقیقات درباره بیماری کووید-۱۹ استفاده شده است. این شامل موارد زیر است:

  1. نمونه گیری تصادفی ساده: در این روش، افراد به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و هیچ گونه کنترلی بر روی انتخاب آنها نداریم. این روش در تحقیقاتی که برای بررسی شیوع بیماری کووید-۱۹ در جامعه استفاده می‌شود مفید است.

  2. نمونه گیری تصادفی سیستماتیک: در این روش، نمونه‌ها به صورت تصادفی و به طور مرتب در ازمایشگاه یا در سطح مشابه دیگری از محل برداشته می‌شوند. این روش در تحقیقاتی که نیاز به جمع آوری نمونه‌های متعددی دارند مفید است.

  3. نمونه گیری خودانتخابی: در این روش، افرادی که به دلیل داشتن علائم بیماری کووید-۱۹ به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، به عنوان نمونه‌ها انتخاب می‌شوند. این روش در تحقیقاتی که به دنبال بررسی علائم بیماری استفاده می‌شود مفید است.

  4. نمونه گیری پنجره‌ای: در این روش، افراد در مناطقی که در آنها شیوع بیماری بالاست و برای آنها تست‌های آزمایشی انجام شده است، به عنوان نمونه‌ها انتخاب می‌شوند. این روش در تحقیقاتی که به دنبال بررسی شیوع بیماری در یک منطقه هستند مفید است.

  5. نمونه گیری با توجه به نتایج تست: در این روش، افرادی که نتایج تست کووید-۱۹ آنها مثبت است، به عنوان نمونه‌ها انتخاب می‌شوند. این روش در تحقیقاتی که به دنبال بررسی علائم و نشانگان بیماری کووید-۱۹ استفاده می‌شود، مفید است.
  6. نمونه گیری با توجه به عوامل خاص: در این روش، نمونه‌ها با توجه به عوامل خاصی مانند سن، جنسیت، شغل و وضعیت سلامتی انتخاب می‌شوند. این روش در تحقیقاتی که به دنبال بررسی اثرات بیماری کووید-۱۹ بر روی عوامل خاص استفاده می‌شود، مفید است
footer footer

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۰ بعنوان اولین آزمایشگاه تشخیص طبی در مسجد سلیمان توسط خانم دکتر حشمت عصاره افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ دکتر نسرین صمدی دارای بورد تخصصی پاتولوژی از دانشگاه تهران مدیریت آنرا به عهده گرفتند . مسئول فنی آن ا کنون سرکار خانم دکتر وداد میباشند. این آزمایشگاه دارای پرسنل دقیق و کارکشته میباشد. که در بخشهای پذیرش - نمونه گیری - مشاوره - تفکیک و جداسازی - هماتولوژی- سرولوژی و ایمونولوژی - هورمون - بیوشیمی- میکروبشناسی و ادرار و انگل - انالیز اسپرم- پاتولوژی / سیتولوژی و ملکلولی و PCR مشغول به فعالیت می باشند. سوپروایزر این آزمایشگاه آقای فرشاد فرج اللهی با سالها سابقه سوپروایزری بیمارستان هستند. تجهیزات آزمایشگاه مرتب در حال بروز شدن است و از تجهیزات معتبر و جدید استفاده می نماید. با بروز پاندمی کرونا در سال98 بخش ملکولی با بهترین امکانات روز دنیا راه اندازی شد و نمونه گیری آن چه در منزل و چه با سیستم استاندارد در آزمایشگاه راه اندازی شد. از سال 1400 بخش پاتولوژِی این آزمایشگاه پروسس کردن کامل نمونه ها رو در محل ازمایشگاه به منظور تسریع در پاسخ دهی بیماران تحت عمل جراحی برای اولین بار درمسجد سلیمان راه اندازی کرد. کنترل کیفی آزمایشات با امکانات موجود در حد اعلی تحت نظارت مسیول فنی انجام .این آزمایشگاه امکان نمونه گیری در منزل را نیز دارا میباشد.

بخش هایی از سایت

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر